njut av lyxen
med en tyst bil

OLJUDEN SOM PÅVERKAR BÅDE VÅR UPPLEVELSE OCH HÄLSA

EXEMPEL: BULLER SOM GÖR DET SVÅRT ATT KOMMUNICERA I BILEN. HUVUDVÄRK OCH ILLAMÅENDE VID LÅNGA STRÄCKOR.

Infraljud och lågfrekvent ljud påverkar oss
Enligt Folkhälsomyndigheten kommer infraljud och lågfrekventa ljud som kan påverka vår hälsa från t.ex. fläktar, ventilationssystem, kylkompressorer, luftvärmepumpar, bilar, bussar, lastbilar och arbetsfordon.

Fallstudier visar att vanliga symtom är huvudvärk, tryckkänsla över huvudet, onormal trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation, illamående och en känsla av tryck över trumhinnan.

Ljud som innehåller lågfrekvent buller är mer störande än ljud utan lågfrekvent buller.

Riktlinjer saknas för ljudkomfort i bilar

Folkhälsomyndigheten har riktvärde för lågfrekvent buller, men de gäller endast för bostäder och är satta mycket lågt.

För bilar och ljudkomforten i kupén finns inga riktvärden. Störst rulljud (däck/asfalt) uppstår mellan 200-315 Hz. Infraljud och lågfrekvent ljud är tröttande och påverkar oss som bilförare negativt och kan vara orsak till att vi somnar bakom ratten.

Att köra bil trött kan vara farligt och är, enligt experter, jämförbart med att köra påverkad.
Uppmärksamheten uteblir eller riktas fokus på annat än på själva bilkörningen.

Trötthet kan vara bidragande orsak till olyckor

Mörkertalet kring trötthetsrelaterade olyckor bedöms vara högt då få uppger trötthet som orsak vid olycka.

Enligt statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) kan trötthet vara en bidragande orsak till 10-40 procent av alla olyckor. VTI har i körsimulator försökt visa att höga nivåer av lågfrekvent vägbuller i bilen resulterar i sömnigare och sämre bilförare vid mörkerkörning.

Den oväntade överföringseffekten tyder på att realistiskt vägbuller har en bestående effekt som inte neutraliseras av en kort paus medan bilföraren fortfarande sitter i fordonet.

Öka körglädjen och din energi

LJUD I BILEN

Nya tekniska lösningar och andra innovationer inom bilindustrin har lett till att vi fått allt tystare bilupplevelser. Men detta till trots varierar ljudnivån inuti bilar markant och kan skilja med så mycket som runt 10 dB(A) mellan den tystaste och den bullrigaste bilen och kan kopplas till bilens grundkonstruktion, typ av däck och däckstorlek.

I bilar alstras stor volym ljud, varav en större mängd utgörs av infraljud (vibrationer) och lågfrekvent buller. Förutom omgivande trafikbuller, varierande väderlek, etc, kommer lågfrekvent buller från motorn, ventilation- och klimatanläggning men framför allt kommer det från däck- och vägljud som överlag upplevs som mycket störande och tröttande.

I hastigheter under 45-50 km/h är motorljudet det dominerande i bilen för att i hastighet där över helt överröstas av buller från däck- och vägljud. Däckets geometri i sig själv skapar och ger ifrån sig ljud. Högst ljud ger däcken ifrån sig i frekvensintervallet 200-315 Hz och som kan variera inom detta frekvensområde bland annat beroende på däckets storlek, typ av däck och vägbeläggningens karaktär. Däck i mindre dimension avger ett högre frekvensljud än ett däck i större dimension. Enligt beräkning av akustiker Magnus Frydenlund på Sound View Instruments AB avger ett däck i storlek 15 tum 284 Hz, i 17 tum 251 Hz medan ett 20 tums däck avger 213 Hz.

frekvensljud

När däckets slitbana når vägbanan trycks däcket ihop och ett lufttryck bildas inuti däcket vilket skapar ett frekvensljud (resonansljud) där luftvibrationer får däckets sidor att vibrera.
Ljudet är konstruktionsburet, dvs. det överförs till bilens konstruktion och fortplantar sig i upp i kupén.

 

ljudbang

Även däckets mönsterdjup skapar ett luftljud när däcket snurrar och vid tillfället då slitbanan når vägbanan trycks mönstret ihop och förvrängs. Luften som finns i mönsterdjupet pressas samman och trycks ut ur mönstret.

När slitbanan lämnar vägbanan återtar däckmönstret sin form och ny luft dras in i mönstret.
Denna process skapar en ”ljudbang” vars effekt förstärks av den naturliga ”ljudtratten” mellan däcket och vägbanan. Ljudbangen fortplantar sig i luften in under bilens underrede och in i bilen.
Däckljudet i kombination med vår grova asfalt (rulljud) ökar ljudnivån och skapar ett högt vägljud inne i kupén och upplevs av många som mycket störande.
Örat uppfattar det som ett dovt molande ljud, det tröttar ut hjärnan och som i förlängningen leder till att vi som bilförare tappar uppmärksamhet och i värsta fall somnar bakom ratten.

LJUD I ELBILAR

Många av oss har föreställningen om att när motorn tystnar får vi mindre ljud i kupén.
Motorljudet är förvisso borta men många bilägare kommer att uppleva större besvär från andra ljud i bilen som varit akustiskt maskerat av det välbekanta bakgrundsljudet från motorn. Inte minst rulljudet (däck/asfalt) kommer att upplevas mycket mer påtagligt och besvärande.
Oväntade stomljud dyker upp, knäppningar, gnissel, knarr och knakljud. Ljud från inredningen blir plötsligt tydliga.
Det är lätt att bli irriterad när ljud vi vant oss av med blir tydliga på nytt. Bilkörning är på sätt och vis en sinnesupplevelse. Rulljud, gnissel, knarrande, etc. minskar helt enkelt körglädjen. Detta kommer att förändra människans uppfattning av buller i bilen.
Det ställer bilindustrin inför helt nya utmaningar inom akustisk interiördesign.

Öka körglädjen och din energi

ACAR AKUSTIK REDUCERAR BULLRET I BILEN

Att få ner ljudvolymen i en bil är mycket svårt. Däremot är det möjligt ändra ljudbilden inne i bilen genom att ”kapa” (få ner) ljudtoppar i vissa frekvensområden och få en mer behaglig ljudbild i kupén. ACAR AKUSTIK är designad för att reducera infraljud och framför allt det lågfrekventa ljudet från däck- och vägbuller och bygger på två faktorer.

Det första:

ACAR Acoustics är en kraftig akustikprodukt som reducerar stomljud (konstruktionsburet) samt absorberar ljud energin i ljudvågorna (luftburet) och omvandlar ljud energin till värme. ACAR Acoustics har en härdningsprocess på tre veckor och uppnår därefter full effekt.

Det andra:

Behandlingsmetodiken, dvs. var och hur ACAR ACOUSTICS appliceras på bilen. Ljudmätningar utförda drygt tre veckor efter behandling visar på en reducering av det lågfrekventa ljudet i frekvensintervallet 100 – 315 Hz. Hur mycket man kan reducera ljudnivån i detta intervall beror på bilmodell, typ av däck och däckens storlek.

Exempel

För till exempel en Volvo V90 R-design med 19 tum däck (255/40 R19) reducerades ljudnivån med -2,5 dB(A) i intervallet 200-315 Hz vid hastigheten 70 km/h och med -2 dB(A) i hastighet 110 km/h. (Mätningen utfördes av Sound View Instruments AB, 2020)