njut av lyxen
med en tyst bil

VÅRT AKUSTIKCENTER

ACAR Falköping

Vi är ett licensierade akustikcenter med en genomgången akustikutbildning. Ett akustikcenter av totalt 8 i Sverige och 30 i Danmark.

Samtliga av ACAR akustik och ljuddämpnings tjänster utförs av BJ:s Rostskydd & Bilvårdscenter AB då vi är ett certifierat ACAR Akustikcenter med erfarenhet sedan 1975.
Behörighet för arbete på högvoltsfordon.
BJ:s Rostskydd & Bilvårdscenter har diplomerad personal som genomgått LAVI-gruppens kravutbildning för att få utföra arbeten på högvoltsfordon.
Denna kompetens gör att vi kan hjälpa fordonsägare till de flesta världsledande elbilsmärken och deras olika modeller, till exempel Tesla, Polestar, Audi, Volvo, Mercedes, BMW, Skoda, VW, Seat, Ford, Bentley, Lexus med flera.

Kravutbildningen innebär att vi på BJ:s Rostskydd & Bilvårdscenter nu får utföra:

Service på högvoltsfordon, såvida ingen servicepunkt berör högvoltssystemet.

Byte av däck och komponenter som inte drivs med eller kräver frånkoppling av högvoltssystemet.

Tvätt-, lack- och rostskyddsbehandlingar på högvoltsfordon, såvida ingen insats berör högvoltssystemet.


Miljötänk

Vi tänker självklart också på miljön och ser till att reningsverk och oljeavskiljare fungerar som de ska och vi betalar våra miljökontrollavgifter till kommunen.
Kraven på kvalitet, miljö och tydliga villkor i bilvårdsbranschen ökar.
Därför tar vi själva initiativet att ansluta oss till kvalité och miljöledningssystemet Godkänd Bilvårdare, eftersom vi vill att kunder ska känna sig trygga i valet av bilvårdare.